زما په ګاډۍ

نژدې

وړیا بار وړل

د ټیسلا کار لوازمو پلورونکي